Motie Geitenhouderijen

De VVD heeft kennis genomen van de plannen rondom de geitenhouderijen aan Muizenhol 1 en Grotelseheide 4 te Gemert-Bakel. Wij zien de zorgen van de omwonenden en nemen deze heel serieus.

Vandaar dat de VVD op dinsdag 9 mei, tijdens de Helmondse raadsvergadering, een motie vreemd aan de orde van de dag heeft ingediend, welke op unanieme steun van de voltallige raad kon rekenen. Als bijlage treft u de betreffende motie aan, welke de gemeente oproept om samen met de gemeente Gemert-Bakel, de omgevingsdienst (ODZOB) en de provincie te kijken naar de mogelijkheden om het gebied rond Muizenhol als urgentiegebied te benoemen.