Bezoekverslag Den Haag

We werden hartelijk welkom geheten door tweede kamerleden Brigitte van der Burg en Leendert de lange.  Met een groep van elf personen hebben we gebrainstormd, ervaringen gedeeld, maar vooral ook aangegeven waar kan het anders  en waar moet het beter. Waar staan we met ons zorgstelsel anno 2017, de hoog oplopende zorgkosten en veel praktijkvoorbeelden zijn voorbij gekomen. Wat ik meteen al merk is dat de lijntjes bij een lokale afdeling van een landelijke partij veel korter zijn, je krijgt de mogelijkheid rechtstreeks je input te leveren voor de debatten in de tweede kamer.  Er was alle ruimte om je ervaringen te delen  en vragen te stellen. Daarna gingen we nog even naar de tweede kamer waar het debat gaande was over de legalisering van soft drugs. Een leuke ,leerzame en gezellige dag!