Bijdrage Centrumperspectief 10 januari 2017

Voorzitter! Gelukkig ziet de VVD fractie in het Centrumperspectief, dat niet alles gedetailleerd vastgelegd is. De wereld om ons heen verandert namelijk snel. Het is daarom belangrijk dat we in de toekomst nog volop mogelijkheden hebben om wijzigingen in deze visie aan te brengen.

Een aantal aspecten willen wij nog eens nader onderschrijven:

Ten eerste de Ondernemers. De ondernemers in het centrum moeten volop betrokken worden bij de plannen. Zij hebben het al niet makkelijk en juist door samen met de ondernemers op te trekken, creëren wij meer draagvlak.

Daarbij dient volop ruimte te zijn voor startende en creatieve ondernemers, maar ook zou het de aantrekkelijkheid van het centrum ten goede komen als er tenminste één grote publiekstrekker naar het centrum gehaald zou kunnen worden, die ook bezoekers uit de regio trekt.

Ten tweede Wonen. Wonen in de stad brengt levendigheid! Het realiseren van nieuwe woningen in het centrum kunnen wij derhalve onderschrijven. Niet alleen voor jongeren maar ook voor ouderen. Initiatieven van investeerders en corporaties moeten we koesteren. De VVD fractie legt er nog maar eens de nadruk op dat wij meer mogelijkheden open willen houden voor wonen langs het kanaal. Zodat wij meer geld kunnen genereren uit het braakliggende Obragasterrein. Ook het herbestemmen van bepaalde winkelruimten naar woonruimten kunnen wij onderschrijven.

Het Havenpark. Het park zou zodanig aangelegd moeten worden dat het park gebruikt kan worden voor evenementen.

Ook het kanaal zou een prominentere rol kunnen spelen door dit intensiever te gebruiken, waardoor we meer beleving krijgen op en aan het water.

Voorzitter! Wij zouden graag zien dat de huidige doorgaande (Haven)weg tussen het huidige Obragasterrein en het Havenplein opgeheven wordt. Hierdoor verdwijnt een nadrukkelijke fysieke afscheiding tussen het toekomstige park en het Havenplein.

Naar onze mening zou er een duidelijke en fysieke verbinding moeten komen tussen het centrum en de bestaande kasteeltuin. De Kasteel Traverse is nu een sta in de weg met een fietsenstalling en geparkeerde auto’s eronder. Om een betere verbinding te realiseren zou overwogen kunnen worden om de huidige fietsenstalling onder de Kasteel Traverse te verplaatsen. Wordt deze mogelijkheid al onderzocht?

Tot slot. Cultuur:
De VVD fractie is voorstander voor het behoud van ons cultureel erfgoed. En dat brengt ons direct bij het EDAH-museum, onze orgel- en accordeon en de Vlisco collectie. Vooral met de Vlisco collectie kunnen wij ons onderscheiden. Wat ons betreft worden deze collecties dan ook in het centrum van onze stad gevestigd.

Wij vinden dat het nu tijd is dat er concrete voorstellen van het college komen binnen korte termijn tot het behoud van ons Helmondse culturele erfgoed. Daarmee komt er ook duidelijkheid voor de vele vrijwilligers die zich hiervoor al jarenlang inzetten!