Bereikbaarheidsakkoord

De VVD heeft in de afgelopen raadsvergadering aangegeven voorstander te zijn én te blijven van een robuuste verkeersoplossing voor Helmond, bestaande uit een omleiding bij Dierdonk en de verdubbeling van de N279.

Het is voor ons belangrijk dat er een oplossing komt om de bereikbaarheid en leefbaarheid in en om Helmond te verbeteren. Van belang daarbij is dat wij niet alleen onze economische positie behouden, maar ook zeker versterken!

 

De VVD fractie onderschrijft het belang dat er overeenstemming is binnen de regio en dat er een breed gedragen intentieovereenkomst is. Een overeenkomst die ook aansluit bij de ambitie van de provincie zoals zij die uitgesproken heeft in haar bestuursakkoord. 

 

We moeten nu aan de slag en wat de VVD betreft kan dat niet snel genoeg gaan. We hopen de uitkomsten van de onderzoeken zo spoedig mogelijk te ontvangen en deze mogen wat ons betreft leidend zijn!