Lokale VVD-afdelingen verder onder één naam: VVD Peelland

De lokale VVD-afdelingen in Helmond, Deurne, Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel gaan samenwerken onder een nieuwe naam: Lokaal netwerk VVD Peelland. De afdelingen geven hiermee gehoor aan de oproep van de landelijke VVD. De partij riep in november 2015 op om te komen tot grotere verbanden met als doel ‘het creëren van een open en toegankelijke partij die op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige organisatie heeft’.

Na de oproep van de landelijke VVD zijn de afdelingen in Helmond, Deurne, Asten, Someren, Laarbeek en Gemert-Bakel met elkaar om de tafel gaan zitten. De samenwerking tussen de afdelingen moeten een cultuurverandering teweegbrengen waarbij de leden leren van elkaar. “Met de vorming van één netwerk voor de VVD in deze regio wordt gestreefd naar professionalisering, krachtige uitstraling naar kiezers een ruimere keuzemogelijkheid bij het benoemen van bestuursleden en meer politieke daadkracht.”


Bestuur
Voor het nieuwe lokale netwerk moest ook een nieuw bestuur gevormd worden. Op 17 mei 2016 werden de afdelingen officieel samengevoegd met als voorzitter van het bestuur Joop Goossens (Deurne). Verder bestaat het bestuur uit Jan van Gulik - vice voorzitter (Helmond), Rick Faas - vice voorzitter (Gemert-Bakel)  Frank Pieper - penningmeester (Helmond), Belgin Beytur - Communicatie en Campagne (Helmond), Nancky van Doorn - Opleidingen en Talentmanagement (Someren) en Jan Bazuin (Asten), Hans Vereijken (Laarbeek) en Gertie van Els (Gemert-Bakel) als algemene bestuursleden.

 

Werkgroep
Per gemeente worden er nog wel werkgroepen ingezet die zich bezighouden met lokale zaken, het voorbereiden van een groslijst, een kandidatenlijst voor de verkiezingen in die gemeente en het bepalen van de doelen waaraan de per gemeente gereserveerde gelden kunnen worden besteed.
Op gemeentelijk niveau blijven werkgroepen actief om haar wethouders, raadsleden en achterban te ondersteunen tijdens plaatselijke aangelegenheden. De werkgroep bestaat uit tenminste drie leden en heeft verder geen formele status binnen het netwerk. In deze werkgroepen kunnen ook gemeenteraadsleden actief deelnemen.

De leden binnen deze commissie hebben geen bestuurlijke taken waardoor zij meer tijd hebben voor de kerntaken, zoals het contact met de (VVD) kiezer. Mede hierdoor hoopt de VVD de kloof tussen de burgers en de politiek te verkleinen.