Stadsgesprekken over vluchtelingen maar deels geslaagd

Donderdagavond, 7 april,  werd er op vijf verschillende locaties in de stad gesproken over vluchtelingen. Onze inwoners konden in gesprek met elkaar over de vraag; Hoe de opvang van vluchtelingen geregeld zou moeten worden. Dit werd gedaan vanuit een aantal thema's.

De VVD fractie was op alle locaties vertegenwoordigd door raadsleden en burger commissieleden. De organisatie door de gemeente was prima geregeld en complimenten aan de ambtenaren en vrijwilligers is dan ook op zijn plaats. De sfeer was bij alle bijeenkomsten goed.

 

Hoewel de bijeenkomsten bedoeld waren voor alle inwoners van onze stad, was een opkomst van 140 personen op een totaal van 90.000 inwoners zeer minimaal.  Als je hier dan ook nog eens de ambtenaren, raadsleden, burgerleden en professionele partijen aftrekt, dan kun je onmogelijk spreken van veel welwillende Helmonders, zoals in het ED gesteld wordt. 

De bijeenkomsten waren uiteraard prima georganiseerd, maar vormden helaas geen afspiegeling van de Helmondse bevolking.

Laat staan dat duidelijk geworden is wat de stad in overgrote meerderheid  aan zorgen heeft.

Misschien wel omdat het op deze bijeenkomsten niet ging over de zogenaamde "of"-vraag  (willen we opvang in onze stad?) maar het alleen ging over de "hoe"-vraag (op welke manier willen we de opvang realiseren?) 

Mede door deze opzet zullen waarschijnlijk veel inwoners afgehaakt zijn deze bijeenkomsten te bezoeken, omdat ze het gevoel hebben dat ze toch geen invloed meer hebben op het vluchtelingenvraagstuk. Immers de meerderheid van de raad is voor vluchtelingenopvang in de stad. Dat ze afhaken is jammer omdat het voor de stad goed is om ook de kritische inwoners aan te horen.

De kans is aanwezig dat de komst van vluchtelingen problemen zal geven. Zeker is dat er zorgen zijn, waar we onze ogen niet voor moeten sluiten. Wij doen dat zeker niet!

Wat verder het vervolg is, is onduidelijk. De VVD fractie zal dit scherp blijven monitoren.

 

Mygell Isselt

Raadslid VVD Helmond