Inzameling oud papier en karton

Onlangs heeft het college, bij monde van wethouder Smeulders de raad gevraagd om mee te denken over de wijze waarop de afvalinzameling verbeterd zou kunnen worden. Op basis van de input van de raad zal het college besluiten nemen.

Formeel is het college degene die besluiten hierin kan nemen en heeft de raad hier geen directe invloed op.  De VVD waardeert het dat het college voorafgaand aan een beslissing toch de moeite genomen heeft om de raad hierin te betrekken.

Een belangrijk onderdeel waar het college wijzigingen in wil aanbrengen is de wijze waarop het oud papier en karton wordt ingezameld. Hier wringt ook meteen de schoen.

Op dit moment wordt 77% van het oude papier gescheiden en dit moet volgens onze wethouder makkelijk naar de 92% kunnen gaan middels nieuw aan te schaffen papiercontainers.

De gemeente wil voor de laagbouw namelijk 30.000 papiercontainers gaan aanschaffen en voor de hoogbouw tot een alternatieve inzameling komen. 

 

Totale geraamde kosten: € 1.200.000,--

 

 "Mensen maken de stad" is de slogan van ons coalitie-akkoord. Met deze slogan zou je erop mogen vertrouwen dat mooie initiatieven van onze inwoners gestimuleerd worden. Dat heeft nu juist zo'n belangrijke meerwaarde voor onze stad. 

 

Op dit moment zijn er in een aantal wijken brenglocaties gerealiseerd voor het oude papier. Deze worden bemand door vrijwilligers van de diverse verenigingen die hiermee een stukje extra inkomsten genereren voor hun vereniging.

De VVD fractie hecht er aan dat deze wijze van inzameling blijft bestaan. De wethouder heeft ook aangegeven hier niet aan te willen tornen.

Wat ons dan toch weer bevreemdt is, dat ondanks deze aanwezige brenglocaties toch voor de gehele stad een investering van € 1.200.000,-- gedaan wordt voor papiercontainers.

Wie zit er in de stad te wachten op nog een derde sta- in-de-weg-container?  Uit opmerkingen die mij bereikten dus helemaal niemand.  Er zijn genoeg alternatieven die een stuk goedkoper en die ook nog eens handzamer zijn.  Waarom geen kleinere goedkopere handzame papierbakken uitzetten in samenwerking met de diverse verenigingen?

 

De VVD vindt het prima om de afvalinzameling te verbeteren, maar heeft grote moeite met de aanschaf van nieuwe containers omdat niet bewezen kan worden dat het oude systeem zo slecht was dat er een investering van € 1.2 miljoen nodig is om de afvalinzameling te verbeteren. En mocht achteraf blijken dat de inzameling niet het gewenste resultaat geeft, dan zal de rekening daarvoor niet bij de gemeente komen liggen maar bij de inwoner van onze stad.


Het is aan het college hier verder mee om te gaan maar wij zullen dit zeer kritisch blijven volgen.

Wordt vervolgd...

 

Serge van de Brug

raadslid