Vluchtelingenvraagstuk

Voorzitter, de fractie van de VVD heeft kennis genomen van de raadinformatiebrief 12-01-2016 over actuele ontwikkelingen rondom het vluchtelingenvraagstuk. Er staan een 3 –tal vragen van het college aan de Helmondse gemeenteraad waar ik namens de VVD fractie graag op wil reageren.

Voorzitter, de fractie van de VVD heeft kennis genomen van de raadinformatiebrief 12-01-2016 over actuele ontwikkelingen rondom het vluchtelingenvraagstuk.

Er  staan een 3 –tal vragen van het college aan de Helmondse gemeenteraad waar ik namens  de VVD fractie graag op wil reageren.De vragen van het college:

1. Steunt uw raad het voornemen van het college om niet in te gaan op het aanbod van het COA om een nieuwe schouw uit te voeren in en om de voormalige Carolusschool?

2. Steunt uw raad het voornemen van het college om proactief, met diverse partners in de stad, op zoek te gaan naar andere locaties voor noodopvang, met kleinschaligheid als uitgangspunt?

3. Steunt uw raad het voornemen van het college om de huisvesting van statushouders in 2016 en 2017 met tenminste 50% te verhogen ten opzichte van de ons opgelegde taakstelling, waarbij de uitgangspunten kleinschaligheid en duurzaamheid centraal staan én waarbij de huisvesting niet ten koste gaat van de huidige woningvoorraad voor woningzoekenden in onze gemeente?1.     De VVD fractie onderschrijft uw voornemen om geen nieuwe schouw uit te laten voeren in en om de voormalige Carolusschool.

2.     We hebben in de vergadering van 29 september 2015 al duidelijk aangegeven om niet proactief op zoek te gaan naar locaties voor noodopvang.

3.     Om voor 2016 en 2017 onze taakstelling te verhogen met 50% is voor ons geen optie. Wij zijn van mening dat wij onze handen al meer dan vol hebben aan de taakstelling voor 2016. De opgelegde taakstelling huisvesting statushouders is voor het eerste half jaar 2016 al hoger. We vragen ons af of dat niet ten koste gaat van de inwoners van onze stad die soms jaren op een huurwoning moeten wachten. Als laatste vragen wij ons af of het juridisch wel mogelijk is om 50% op de taakstelling te zetten?


Cor van der Burgt

Fractievoorzitter VVD