Serge van de Brug

Curriculum Vitae

Roepnaam: Serge

Voornamen: Sergius, Johannes, Peter, Hendrik, Antonius

Achternaam: van de Brug

Adres: Elsdonk 25

Postcode en Woonplaats:
5708 AC  HELMOND

Mobiele telefoonnummer: 06 – 51224840

e-mail: sergevandebrug@gmail.com

Geboortedatum: 02-03-1972

Burgerlijke staat: gehuwd

VVD-lid sinds 2002

 

Politieke loopbaan

Periode               Functie

2003-2009         Bestuurslid. /secretaris VVD Helmond

                            Campagneleider verkiezingen Europarlement/lid campagneteam

                            gemeenteraadverkiezingen/landelijke verkiezingen.

2006-2010         Burgerlid commissie samenleving gemeente Helmond

2010-2014          Raadslid, portefeuille commissie MO&E gemeente Helmond

2015                    Selectiecommissie nieuwe wethouder VVD Helmond

2014-2018          Raadslid, portefeuille commissie Bestuur & Economie en

                             commissie financiën gemeente Helmond

2018-2019          Raadslid gemeente Helmond

2020-2022          Wethouder Financiën, Economie en Innovatie, Arbeidsmarkt, Brainport 
                             gemeente Helmond

2022-heden       Raadslid gemeente Helmond

2010-2018          Lid rekenkamercommissie gemeente Helmond

2018-2019          Lid auditcomitee gemeente Helmond

2020-2022          Voorzitter regiegroep onderwijs en arbeidsmarkt arbeidsmarktregio

   Helmond – De Peel

2020-2022          Lid MRE Commissie van Advies voor Financiën

2020-2022          Lid MRE Adviescommissie Stimuleringsfonds

2020-2022          Lid Raad van Toezicht Automotive Campus Helmond

2020-2022          Bestuurslid RAI Automotive Industry NL

2020-2022          Algemeen Bestuurslid GR Senzer

2020-2022          Lid stuurgroep Innovatiehuis de Peel

2020-2022          Lid Raad van Commissarissen Glasvezel Helmond B.V.

2020-2022          Lid Portefeuillehoudersoverleg Economie de Peel

2020-2022          Lid Portefeuillehoudersoverleg Economie Metropool Regio Eindhoven

2020-2022         Lid Portefeuillehoudersoverleg Economie Stedelijk Gebied Eindhoven

2022-heden      Lid rekenkamercommissie gemeente Helmond

  

Gevolgde cursussen Haya van Somerenstichting

Jaar:      Cursus

2009     Liberale theorieën

2009     Liberalisme in de praktijk

2009     Liberale Waarden

2009     Politieke stromingen

2009     Geschiedenis van het Liberalisme

2010     Gemeenteraad/gemeenteraadsimulatiespel

2010     Gemeentefinanciën

2010     Debatteren

2013     Debat- discussietechnieken

2013     Gemeenteraad/gemeenteraadsimulatiespel

 

Beroepsmatige opleidingen

Periode:                 Opleiding-Instelling:

1989-1992             MEAO, AA college Helmond

1992-1993             HEAO, Fontys Eindhoven

1993                        Basiscursus verzekeringsadviseur, Tiel Utrecht verz.my.

1994                        Assurantiebemiddeling b, SEA

1996                        Financieringen, SEA

1998                        Woningfinanciering I en II, NIBE-SVV

2001                        Belastingconsulent , Stg. Fed. Examens belastingadviseurs

2003                        MBA , Stg. Associatie Praktijk Examens

2003                        Sociale Hygiëne Stichting Vakbekwaamheid Horeca

2008-2022             Permanente Educatie schadeverzekeringen zakelijk EIFD 
                               (3 jaarlijks, actueel tot 1 april 2025)


Beroepsmatige loopbaan

Periode:                 Bedrijf/organisatie:                                   Functie:

1991-1999             Stg. Adviescentrum De Poort                      Administrateur

1994-2014             De Poort Helmond BV                                  Directeur/eigenaar assurantiebedrijf

2008-heden          De Poort Groep BV                                     Eigenaar financiële holding

2008-2014             De Poort Assurantiën BV                             Directeur assurantiebedrijf

2008-heden          De Poort Advies BV                                     Directeur administratiekantoor/

          (geen bedrijfsactiviteiten meer belastingadvies Sinds 13 januari 2020)

2011-2021             Cafeeke de Kapper BV                                  Directeur/eigenaar horecabedrijf

                                (geen bedrijfsactiviteiten meer sinds 13 januari 2020)

2011-2019             Cafeeke de Kapper Expl. BV, Financieel directeur/eigenaar horecabedrijf

2012-2019             Horeca Investerings Groep, Financieel directeur/eigenaar,   Helmond
                                BV financiële holding                           

2012-2019             Cafe Franske BV, Financieel directeur/eigenaar horecabedrijf

2012-2013             Cafe Thuis BV, Financieel directeur/eigenaar horecabedrijf

 

 

 

 

 

Overige relevante maatschappelijke ervaring

Periode:               Bedrijf/organisatie:          Instelling:

2001/2007            Penningmeester                  VVE de Smidsteeg

2017/2020            Penningmeester                  Politieke vereniging VVD Fractie Helmond

2019-heden          Penningmeester              Stichting Fonds Campagneondersteuning
                                                                              VVD Helmond