Een zorgzaam en leefbaar Helmond.

De VVD wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat betekent ook dat mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren waar mogelijk op ondersteuning kunnen rekenen.


Zorg wordt in beginsel in de directe omgeving aangeboden waarbij wijkaccommodaties en andere algemene ruimten een belangrijke functie vervullen.  Daarnaast vinden wij dat een gemeente moet investeren in slimme zorg voor ouderen en mensen met een beperking. Door het stimuleren van de inzet van domotica (via een sluitend glasvezelnet) kan deze groep duurzaam, langer in hun eigen omgeving blijven wonen.

We streven naar een gemeente die dementievriendelijk is en investeert in een plan van aanpak inzake dementie, daarnaast moet er intensief aandacht zijn voor valpreventie en vereenzaming.

Mantelzorg draagt in belangrijke mate bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen van zorgbehoevenden. Dit mag er echter niet toe leiden dat de mantelzorgers er zelf aan onderdoor gaan en niet meer normaal in de maatschappij kunnen functioneren. Mantelzorgers moeten worden betrokken bij het opstellen en evalueren van mantelzorgwaardering. Wij zijn voor het afsluiten van een mantelzorgconvenant.


Ons volledige programma vindt u via deze link.