Het onderwijs van de toekomst.

In de afgelopen jaren zijn er tal van nieuwe beroepen ontstaan en verdwenen. Innovaties volgen elkaar in een rap tempo op en dit vraagt om flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

Binnen het onderwijs wordt veelvuldig de vraag gesteld: ‘Hoe bereiden we onze leerlingen voor op een beroep dat er nog niet is?’. 

Het antwoord op deze vraag ligt bij een sterke samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Hierdoor ontstaat een win-win situatie waarbij de leerling op een betekenisvolle manier leert en het onderwijs beter aansluit bij de wensen van de toekomst.

Op de toekomst gericht onderwijs is samenhangend. Het geeft leerlingen een stevige gemeenschappelijke kennisbasis mee en besteedt bovendien aandacht aan de ‘21e eeuwse vaardigheden’. Deze zijn nodig om actief deel te nemen aan de maatschappij van morgen. De jeugd die op deze wijze opgeleid wordt, is in staat om flexibel in te spelen op de veranderende marktomstandigheden.

Toekomstgericht onderwijs staat met beide benen in de Helmondse samenleving. Dit maakt van jongeren verantwoorde burgers en is bepalend voor de welvaart en het welzijn van onze stad. Daarom zet de VVD Helmond nog meer in op integratie van sport- en cultuurfaciliteiten in onderwijs- en welzijnsvoorzieningen. Door deze samenwerking zijn duurzame investeringen verantwoord. De kinderen van nu zijn immers de talenten en klanten van morgen.

Bovendien steunen wij de initiatieven waarbij overheid, onderwijs en bedrijfsleven samenwerken en zich inzetten om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Deze samenwerking is structureel ingebed en de verschillende branches of sectoren trekken in gezamenlijkheid oprichting het onderwijsveld. Helmond Stagestad vervult hierin continu een voortrekkersrol.