VVD, voor een duurzaam Helmond.

Een van de speerpunten in het programma van de VVD Helmond is duurzaamheid.

© Theo Manders


Zo vinden we dat:

  1. de gemeente vaker moet optreden als ‘launching customer’ van nieuwe innovatieve technologieën.
  2. Elektrische auto’s een duurzame manier zijn om van A naar B te komen. Daarom willen we dat de gemeente actief meewerkt aan voldoende oplaadpunten.
  3. Duurzaamheid enorme kansen biedt voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst. De VVD wil duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures.
  4. Er ruimte moet komen voor bedrijfsmatige lokale energieopwekking. Starre regels die dit in de weg staan, moeten worden aangepast.
  5. Nieuwe energiebronnen betrouwbaar, betaalbaar en schoon moeten zijn en de uitstoot van CO2 moeten terugdringen zodat we de klimaatrisico’s beter kunnen beheersen.
  6. Huiseigenaren blijvend moeten worden gestimuleerd om zelf initiatieven te nemen bij de besparing op het eigen energieverbruik. Het lagere energiegebruik is niet alleen goed voor de eigen portemonnee, maar ook voor het klimaat.
  7. Het onlangs geopende Energiehuis moet worden erkend als een noodzakelijke gemeentelijke basisvoorziening om de burgers te kunnen informeren en adviseren over de energietransitie en mogelijke maatregelen.

De volledige tekst van ons verkiezingsprogramma vindt u hier.