VVD Helmond doet iets aan de werkloosheid.

Werkgelegenheid begint bij voldoende beschikbaarheid van werklocaties en bedrijventerreinen.

© Theo Manders

De VVD Helmond wil dat haar inwoners een baan kunnen vinden.  We moeten er dan ook voor zorgen dat ondernemers zich graag in onze stad vestigen.

Daarom zetten we in op vraaggericht maar vooral proactief ontwikkelen van nieuwe, moderne, en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Daarnaast willen we de bestaande verouderde terreinen actualiseren en renoveren. Het parkmanagement speelt hierbij een leidende rol: in onderling overleg organiseren ondernemers het beheer en de beveiliging van de openbare ruimte zelf. Flexibel bouwen moet de doorstroming binnen bedrijfspanden bevorderen.

Daarnaast willen we dat de gemeente Helmond samen met het bedrijfsleven en ondernemers een gemeenschappelijk gedragen economische visie ontwikkelt en tot uitvoer brengt.

Natuurlijk zetten we ook in op het versterken van de Helmondse topsectoren: Automotive, Foodtech, en Slimme Maakindustrie door te investeren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat en promotie, zowel nationaal als internationaal. We streven ernaar om de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen op de High Tech Automotive Campus verder te versterken. En wij gaan werk maken van Industrie 4.0.