De VVD Helmond over integratie.

Integratie is alleen mogelijk als nieuwkomers ook onze taal leren spreken. Maar daarnaast zijn ook andere zaken van belang.

De VVD Helmond vindt het ook belangrijk dat de personen die in Nederland verblijven de Nederlandse waarden en normen respecteren. Om dit te bereiken willen we een integrale aanpak van de integratie waarbij de gemeente actief samenwerkt met o.a. sportverenigingen, scholen en woningbouwcorporaties. Integratie gaat immers over meer dan alleen ‘onze taal leren’. Het gaat over wonen, wijken, scholing, sporten, religie en veiligheid.


Ons volledige verkiezingsprogramma vindt u onder deze link.