De VVD Helmond en de OZB.

Gemeentes moet zuinig omgaan met onze belastingcenten. Daarom streven wij naar een strikte scheiding tussen gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Incidentele meevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.

Te vaak worden huizenbezitters de dupe van slecht financieel beleid in een gemeente. De VVD Helmond wil huizenbezitters niet als een melkkoe behandelen!

Daarom willen we de OZB loskoppelen van de totale gemeentelijke lasten en deze ten hoogste laten stijgen met de prijsinflatie.

Wilt u ons volledige verkiezingsprogramma lezen, klik dan op deze link.