Voor een stad met ambitie!

De VVD is trots op Helmond. Onze stad heeft veel kwaliteiten en mogelijkheden. Toch is Helmond ook bescheiden terwijl er nog erg veel kansen liggen om onze mooie stad verder te ontwikkelen.

De VVD Helmond wil die kansen pakken, Helmond moet weer een stad worden met ambities. Een stad die haar aandacht richt op alle inwoners van jong tot oud, een zorgzame stad die ook streeft naar een grotere betrokkenheid van haar inwoners. Een stad die ambitieuze plannen ontwikkelt en iets gaat doen aan het gevoel van onveiligheid, aan de te hoge werkloosheid en aan de slechte bereikbaarheid.

Maar daar blijft het niet bij, de VVD Helmond beseft dat de verduurzaming van onze stad uitstekende kansen biedt voor het lokale bedrijfsleven. De VVD Helmond is een partij die zich meer dan anderen realiseert dat juist dit bedrijfsleven nodig is om onze stad op een hoger plan te tillen en het aantal werklozen te verminderen. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat door een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs, welzijnsorganisaties, de gemeentelijke overheid en de inwoners Helmond haar ambitieniveau verder kan gaan opschroeven, haar bescheidenheid kan loslaten en een stad kan worden waar we nog trotser op zullen zijn.

Onze jarenlange bestuurlijke en politieke ervaring in het college en de raad maakt dat onze ideeën niet alleen goed doordacht zijn, maar ook uitvoerbaar in de praktijk. De VVD Helmond streeft naar een kleine, slagvaardige overheid die garant staat voor een veilige en eerlijke samenleving, waar iedereen die hard werkt de ruimte krijgt om zijn of haar ambities te realiseren.

In dit verkiezingsprogramma leest u hoe we dit willen bereiken. Hierin staan we niet alleen, want de VVD is een landelijke partij en beschikt over een enorm netwerk in de provincie en in de Haagse kringen. Dit netwerk kunnen wij in tegenstelling tot de lokale partijen, ten goede laten komen aan de stad. De VVD Helmond is daarom beter dan wie dan ook in staat haar ambities echt waar te maken.

Wij hopen dat ook u ambitieus bent en uw stem geeft aan de VVD, wij zullen uw vertrouwen niet beschamen!

 

Helmond, januari 2018