11. Henk Streeder

Na mijn opleiding tot leraar en vervulling van de dienstplicht, ben ik in 1960 in Helmond op basisschool “de Rank” benoemd. Ruim 37 jaar heb ik daar als directeur gefunctioneerd.


Tijdens deze periode ben ik voorzitter geweest van een aantal sportverenigingen, Raad Bejaardenwerk en het bestuur van VVD Helmond. In de avonduren bezocht ik de Helmondse gemeenteraad. Dit alles heeft ertoe geleid, dat ik 4 periodes voor de VVD-fractie in de gemeenteraad heb gezeten.

Mijn vraag is nu of U op 21 maart op een van de VVD-kandidaten wilt stemmen.
WIJ REKENEN OP U!